Αλλεργικές Νόσοι

Αλλεργία ονομάζεται η ευαισθησία του οργανισμού σε ορισμένες ουσίες.

Η αλλεργία εκδηλώνεται στο δέρμα με την μορφή της κνίδωσης, του αγγειοοιδήματος και των εξανθημάτων. Μπορεί και να προέρχεται από κάποια τροφή, ή με επαφή με κάποιο αλλεργιογόνο κ.α.

Στο κέντρο μας προσφέρουμε εξειδικευμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση αλλεργίας, προσφέρουμε ημερήσια βραχεία νοσηλεία.

Αλλεργικές Νόσοι

Αλλεργία ονομάζεται η ευαισθησία του οργανισμού σε ορισμένες ουσίες.

Η αλλεργία εκδηλώνεται στο δέρμα με την μορφή της κνίδωσης, του αγγειοοιδήματος και των εξανθημάτων. Μπορεί και να προέρχεται από κάποια τροφή, ή με επαφή με κάποιο αλλεργιογόνο κ.α.

Στο κέντρο μας προσφέρουμε εξειδικευμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση αλλεργίας, προσφέρουμε ημερήσια βραχεία νοσηλεία.

 

Close Menu